Oppdatert Covid-19-informasjon

Arrangementer med inntil 200 personer

Dalane Bluesfestival gir fortløpende informasjon om Covid-19 restriksjoner i samråd med FHI, myndigheter og kommuneoverlege.

Fra og med 27. mai er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltakerantallet ved arrangementet.

Underveis i konsertene

De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte, men avstand skal likevel tilstrebes. Der man sitter ved siden av hverandre må det være en meter fra skulder til skulder.

Bevege seg fra scene til scene

Dersom publikum ønsker å forlate en konsert underveis gis det rom for det. Publikum kan altså fritt bevege seg mellom de ulike konsertene. Men, som følge av Covid-19 restriksjoner kan det oppstå kødannelse ved de enkelte scener. Reglene er slik at dersom personer forlater en scene så må bordene og stolene de har benyttet rengjøres ihht. gjeldende Covid-19 regler. Når dette er gjort kan nye publikummere slippes inn på gjeldene scene, og benytte bord og stoler.

Dalane Bluesfestival har ansvar for

  • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager.
  • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
  • å følge relevante standarder om smittevern
  • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet